Список прошедших регистрацию заявлений

Список прошедших регистрацию заявлений

для прохождения вступительных испытаний

для обучения в

Муниципальном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа»

муниципального образования городского округа «Ухта»

в 2019 - 2020 уч. г.

 

Дата

рег.

Ф.И.О.

поступающего

 

1

18.03.2019

 Николаева К. С.

 

2

18.03.2019

 Белоусова С. Е.

 

3

18.03.2019

 Хотько С. С.

 

4

18.03.2019

 Варникова А. В.

 

5

18.03.2019

 Степаненко Д. Д.

 

6

18.03.2019

 Захарова С. А.

 

7

18.03.2019

 Высочина А. Д.

 

8

19.03.2019

 Крутихина Д. П.

 

9

19.03.2019

 Харченко А..И.

 

10

19.03.2019

 Рыжкова С. А.

 

11

20.03.2019

 Мельникова Н. Д.

 

12

20.03.2019

 Попкова К. И.

 

13

21.03.2019

 Пчёлкина В. Д.

 

14

21.03.2019

 Трушкова В. Д.

 

15

21.03.2019

 Касьян К.В.

 

16

21.03.2019

 Садовникова Н. Э.

 

17

21.03.2019

 Черняева П. С.

 

18

22.03.2019

 Лысак Е. А.

 

19

22.03.2019

 Головизина Е. И.

 

20

25.03.2019

 Попова А. А.

 

21

25.03.2019

 Свирин А. Е.

 

22

25.03.2019

 Питерова В. М.

 

23

25.03.2019

 Огнева М. А.

 

24

26.03.2019

 Климова В. А.

 

25

26.03.2019

 Попова А. А.

 

26

26.03.2019

 Филиппова К. Ф.

 

27

26.03.2019

 Горбачева А. Е.

 

28

27.03.2019

 Солдатенкова И. А.

 

29

27.03.2019

 Смердов Ф. Е.

 

30

28.03.2019

 Рочева У. А.

 

31

28.03.2019

 Цыганкова Р. С.

 

32

28.03.2019

 Абрамова Д. С.

 

33

28.03.2019

 Кобрунова А. С.

 

34

29.03.2019

 Лапина В. С.

 

35

29.03.2019

 Долженкова А. Е.

 

36

01.04.2019

 Пислегина М. А.

 

37

01.04.2019

 Бураченок С. В.

 

38

01.04.2019

 Сафронова А. Я.

 

39

01.04.2019

 Благова К. С.

 

40

01.04.2019

 Титова В. Е.

 

41

01.04.2019

 Аксенов А. В

 

42

02.04.2019

 Огановская П. С.

 

43

02.04.2019

 Метёлкина К. И.

 

44

02.04.2019

 Тряскина А. Е.

 

45

03.04.2019

 Ахмадуллина Е. Р.

 

46

03.04.19

 Раменова Д. В.

 

47

03.04.19

 Пыстина Д. Р.

 

48

03.04.19

 Хатанзейский А. В.

 

49

04.04.19

 Лосева Е. С.

 

50

04.04.19

 Андриенко Э. В.

 

51

04.04.19

 Хрисанкова С. А.

 

52

05.04.19

 Кожевина В. К.

 

53

05.04.19

 Снытко С. Н.

 

54

05.04.19

 Капаева В. Д.

 

55

05.04.19

 Морару А. Г.

 

56

05.04.19

 Ефимов Р. М.

 

57

05.04.19

 Волкова В. Б.

 

58

05.04.19

 Худобина А. А.

 

59

05.04.19

 Аккерман П. Д.

 

60

05.04.19

 Благодатских В. А.

 

61

05.04.19

 Вилюм Н. Е.

 

62

05.04.19

 Власихина Н. А.

 

63

05.04.19

 Кологривая М. С.

 

64

05.04.19

 Мишенкова А. А.

 

65

05.04.19

 Николаева У. А.

 

66

05.04.19

 Павлова Ю. Ю.

 

67

05.04.19

 Рыжков Г. В.

 

68

05.04.19

 Тараненко А. С.

 

69

05.04.19

 Уляшева Е. А.

 

70

05.04.19

 Черепанов С. К.

 

71

05.04.19

 Шаронова А. В.

 

72

08.04.19

 Бобрецова Д. К.

 

73

08.04.19

 Чизухина А. С.

 

74

08.04.19

 Руденок М. Ю.

 

75

08.04.19

 Брейтенбюхер Г. Е.

 

76

08.04.19

 Рычкова Д. К.

 

77

08.04.19

 Нючева Е. С.

 

78

08.04.19

 Одинцова О. О.

 

79

08.04.19

 Романенко С. В.

 

80

08.04.19

 Харчевникова А. А.

 

81

08.04.19

 Ласкина А. А.

 

82

09.04.19

 Грачева А. В.

 

83

09.04.19

 Бубеков Г. В.

 

84

09.04.19

 Завьялова А. В.

 

85

09.04.19

 Радионова М. Г.

 

86

09.04.19

 Фомина И. Е.

 

87

09.04.19

 Тимофеева Ю. С.

 

88

10.04.19

 Брекфест С. Р.

 

89

10.04.19

 Унковская Н. Н.

 

90

10.04.19

 Кузнецова С. В.

 

91

10.04.19

 Нездийминога А. П.

 

92

10.04.19

 Маркова В. П.

 

93

10.04.19

 Камронова Е. Р.

 

94

10.04.19

 Морщинина А. Д.

 

95

10.04.19

 Галанова А. А.

 

96

11.04.19

 Волик В. А.

 

97

11.04.19

 Зайцева П. С.

 

98

11.04.19

 Кислицына А. А.

 

99

11.04.19

 Коробкова П. А.

 

100

11.04.19

 Кдашкина М. В.

 

101

11.04.19

 Литвищенко К. М.

 

102

11.04.19

 Минина П. З.

 

103

11.04.19

 Николаенко В. Д.

 

104

11.04.19

 Окунева В. С.

 

105

11.04.19

 Соболева Д. С.

 

106

11.04.19

 Черепанова С. В.

 

107

11.04.19

 Чичерова К. С.

 

108

11.04.19

 Яшина А. И.

 

109

11.04.19

 Сердитова П. Д.

 

110

11.04.19

 Бобарыкина Е. Н.

 

111

11.04.19

 Всеволодова П. Д.

 

112

11.04.19

 Исаева А. А.

 

113

11.04.19

 Крутских В. А.

 

114

11.04.19

 Очинская А. В.

 

115

11.04.19

 Павшукова А. И.

 

116

11.04.19

 Пелых К. Р.

 

117

11.04.19

 Романюк Д. Н.

 

118

11.04.19

 Рылов Д. С.

 

119

11.04.19

 Садаков Н.  А.

 

120

11.04.19

 Черняк Я. Д.

 

121

11.04.19

 Филиппова Я. И.

 

122

11.04.19

 Ханджанлы А. Р.

 

123

11.04.19

 Вишнякова П. И.

 

124

11.04.19

 Саклаков М. Н.

 

125

11.04.19

 Денисова В. Р.

 

126

11.04.19

 Балакин М. А.

 

127

11.04.19

 Березина С. В.

 

128

11.04.19

 Гаврилова А. А.

 

129

11.04.19

 Демидов А. А.

 

130

11.04.19

 Качесова В. А.

 

131

11.04.19

 Лебедев В. М.

 

132

11.04.19

 Мануйлова А. М.

 

133

11.04.19

 Наумова С. П.

 

134

11.04.19

 Рубчакова Е. Ф.

 

135

11.04.19

 Смирнов В. Ю.

 

136

11.04.19

 Боброва А. М.

 

137

12.04.19

 Морохина Е. И.

 

138

12.04.19

 Князева А. В.

 

139

12.04.19

 Климантова А. В.

 

140

12.04.19

 Тарасова П. А.

 

141

12.04.19

 Тюнёва М. А.

 

142

12.04.19

 Янсон К. А.

 

143

12.04.19

 Байрамбекова П. Р.

 

144

12.04.19

 Кочанова Е. А.

 

145

12.04.19

Буторов Д. А.

 

146

12.04.19

Вильчик С. А.

 

147

12.04.19

Гайворонская М. А.

 

148

12.04.19

Исакова Е. Б.

 

149

12.04.19

Киселева Д. С.

 

150

12.04.19

Кротова А. И.

 

151

12.04.19

Стригина Д. Л.

 

152

12.04.19

Суслова В. А.

 

153

12.04.19

Шакирова К. Р.

 

154

12.04.19

Шахтарова А. Д.

 

155

15.04.19

 Маралова А. А.

 

156

15.04.19

 Кожевникова О. С.

 

157

15.04.19

 Борисова М. А.

 

158

15.04.19

 Паранина Е. Д.

 

159

15.04.19

 Амирова Н. Н.

 

160

15.04.19

 Ребусевич А. В.

 

161

15.04.19

 Баласанова В. А.

 

162

15.04.19

 Подгорнова А. А.

 

163

15.04.19

 Шульга Е. К.

 

164

15.04.19

 Фазекош Ю. В.

 

165

15.04.19

 Унжакова А. В.

 

166

15.04.19

 Тарахова С. С.

 

167

15.04.19

 Соболева М. С.

 

168

15.04.19

 Молдован С. Ю.

 

169

15.04.19

 Годун  А. В.

 

170

15.04.19

 Кисиленко К. И.

 

171

15.04.19

 Изидорова Д. А.

 

172

15.04.19

 Петрова Е. Д.

 

173

15.04.19

 Коракова Д. О.

 

174

15.04.19

 Иванова А. Г.

 

175

15.04.19

 Николаева И. А.

 

176

15.04.19

 Удальцева Е. А.

 

177

16.04.19

 Шахова Е. В.

 

178

16.04.19

 Фондеркин И. С.

 

179

16.04.19

 Калиновская Д. И.

 

180

16.04.19

 Милькова А. А.

 

181

16.04.19

 Овчарник В. Н.

 

182

16.04.19

 Савастеева В. В.

 

183

16.04.19

 Сгодникова С. Е.

 

184

16.04.19

 Солонович Д. Д.

 

185

16.04.19

 Уляшева Д. В.

 

186

16.04.19

 Уляшева М. В.

 

187

16.04.19

 Акулова О. В.

 

188

16.04.19

 Бурмантов Б. Д.

 

189

16.04.19

 Баранова П. А.

 

190

16.04.19

 Алексеева А. А.

 

191

16.04.19

 Дроздовская А. Н.

 

192

16.04.19

 Попов В. Е.

 

193

16.04.19

 Коншина Д. Г.

 

194

16.04.19

 Коваль М. Н.

 

195

16.04.19

 Канева С. А.

 

196

16.04.19

 Мартыченко А. А.

 

197

16.04.19

 Янушкевич Ю. А.

Не допускается к вступительным испытаниям (не сданы документы)

198

16.04.19

 Фалина В. А.

 

199

16.04.19

 Милых Л. Р.

 

200

16.04.19

 Самохина А. С.

 

201

16.04.19

 Булдакова М. А.

 

202

16.04.19

 Плоскова Д. М.

 

203

16.04.19

 Пермяков С. А.

 

204

16.04.19

 Чемоданова Д. М.

 

205

16.04.19

 Тиранова А. А.

 

206

16.04.19

 Слушкина С. И.

 

207

16.04.19

 Пашигор А. В.

 

208

17.04.19

 Муллакова  К. М.

 

209

17.04.19

 Зайцева Е. С.

 

210

17.04.19

 Скажутина А. И.

 

211

17.04.19

 Завьялова В. А.

 

212

17.04.19

 Седякина Н. В.

 

213

17.04.19

 Ощепкова А. А.

 

214

17.04.19

 Калениченко Д. Р.

 

215

17.04.19

 Ткаченко А. Р.

 

216

17.04.19

 Ахметова А. Р.

 

217

17.04.19

 Батиевская А. Р.

 

218

17.04.19

 Бунчук В. О.

 

219

17.04.19

 Червинская В. В.

 

220

17.04.19

 Артамкина Д. А.

 

221

17.04.19

 Насаева Т. С.

 

222

17.04.19

 Увижева У. А.

 

223

17.04.19

 Гаврилова Ю. В.

 

224

17.04.19

Пивоварова С. В.

 

225

17.04.19

Федотова С. П.

 

226

17.04.19

Матвеева Е.Д.

Всего:  226 человек